Jana Pavelky 655,

250 65  Líbeznice

 

 

+ 420 733 117 594

kjanatova@seznam.cz

IČ 76275060

DIČ CZ7760130070

1/4

Jako účetní pracuji od roku 2008 a nabízím komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd pro jednotlivce, malé a střední firmy.

 

Klienty zastupuji při jednáních  na finančních úřadech, správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách.

 

Nemusíte nikam docházet, komunikace je možná prostřednictvím e-mailu, doklady lze posílat elektronicky nebo zasílat poštou, je také možné za poplatek doklady vyzvednout  přímo u vás ve firmě.

Kateřina

Janatová

01

Vedení účetnictví

2/4

02

Kompletní zpracování a vedení účetnictví

 

Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů dle aktuální potřeby klienta

 

Pravidelné informování o stavu účetnictví

 

Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

 

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH,

k silniční dani aj.

 

 

Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

 

Sestavení účetní uzávěrky

 

Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta

do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)

 

Asistence při inventurách

 

Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních

 

 

*

Předávání dokladů dle vzájemné domluvy. Po uzavření účetního období (zpravidla kalendářní rok) předávám zpracované doklady přehledně uspořádané vč. účetních sestav klientovi (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.).

Ceník

Vedení účetnictví (neplátce DPH)

 

 

Vedení účetnictví (plátce DPH)

Cena za cca 50 položek

 

 

Přiznání k Dani z příjmu právnických osob

 

 

Silniční daň

1.000Kč

2.000Kč

5.000Kč

1.000Kč

/ měsíčně

/ měsíčně

**

03

Každé účetnictví je individuální a proto i ceny jsou orientační, v případě zájmu

o konkrétní cenovou nabídku, případně zájmu o nezávaznou úvodní konzultaci volejte +420 733 117 594 nebo pište na kjanatova@seznam.cz.

Vedení daňové evidence

3/4

Kompletní zpracování a vedení daňové evidence

 

Vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů

 

Vedení a zpracování pokladní knihy

 

Vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů

 

Vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků

Zpracování roční účetní závěrky

 

Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH

 

Zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)

 

Zpracování přiznání k silniční dani,

dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.

04

*

Předávání dokladů dle vzájemné domluvy. Po uzavření účetního období (zpravidla kalendářní rok) předávám zpracované doklady přehledně uspořádané vč. účetních sestav klientovi (deník příjmů a výdajů, pokladní kniha, seznam otevřených pohledávek

a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.).

Ceník

Vedení daňové evidence (neplátce DPH)

 

 

Vedení daňové evidence (plátce DPH)

Cena za cca 50 položek

 

 

Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob

Včetně přehledů pojištění

 

Silniční daň

1.000Kč

2.000Kč

3.000Kč

1.000Kč

/ měsíčně

/ měsíčně

**

05

Každé účetnictví je individuální a proto i ceny jsou orientační, v případě zájmu

o konkrétní cenovou nabídku, případně zájmu o nezávaznou úvodní konzultaci volejte +420 733 117 594 nebo pište na kjanatova@seznam.cz.

Mzdová a personální agenda

4/4

06

Zpracování a výpočet měsíční mzdy

 

Správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění

 

Přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců

 

Vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti

 

Přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

 

 

Odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně

zasílání měsíčních mzdových přehledů

 

Komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech

 

Výpočet srážek daní a odvodů

 

Zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění

 

 

Kompletní zpracování mezd

(1-3 zaměstnanci)

 

Každý další zaměstnanec

1.500Kč

0.250Kč

/ měsíčně

**

Ceník

07

Každé účetnictví je individuální a proto i ceny jsou orientační, v případě zájmu

o konkrétní cenovou nabídku, případně zájmu o nezávaznou úvodní konzultaci volejte +420 733 117 594 nebo pište na kjanatova@seznam.cz.

f

in