Vedení

účetnictví

Kateřina Janatová

Vedení daňové

evidence

Mzdová a personální

evidence

Jako účetní pracuji od roku 2008a nabízím komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd pro jednotlivce malé a střední firmy.

 

Klienty zastupuji při jednáních na finančních úřadech, správě sociálního zabezpečení

a zdravotních pojišťovnách.

 

Nemusíte nikam docházet, komunikace je možná prostřednictvím emailu,doklady lze posílat elektronicky nebo zasílat poštou, je také možné za poplatek doklady vyzvednout přímo u vás ve firmě.

Cena za cca 50 položek

Cena za cca 50 položek

Včetně přehledů

pojištění

Účetnictví

Kateřina Janatová

Jana Pavelky 655, 250 65  Líbeznice

tel.: + 420 733 117 594

e-mail: kjanatova@seznam.cz

Všechna práva vyhrazena 2021®

IČ: 76275060

DIČ: CZ7760130070

Předávání dokladů dle vzájemné domluvy. Po uzavření účetního období (zpravidla kalendářní rok) předávám zpracované doklady přehledně uspořádané vč. účetních sestav klientovi (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.).

Vedení účetnictví

(neplátce DPH)

Vedení účetnictví

(plátce DPH)

Kompletní zpracování

a vedení účetnictví

 

Vedení a zpracování

závazků

a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů dle aktuální

potřeby klienta

 

Pravidelné informování

o stavu účetnictví

 

Vedení evidence drobného

a dlouhodobého majetku

 

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu,

k DPH, k silniční dani aj.

Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

 

Sestavení účetní uzávěrky

 

Zakládání Rozvahy

a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná

povinnost)

 

Asistence při inventurách

Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních

Každé účetnictví je individuální a proto i ceny jsou orientační, v případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku, případně zájmu o nezávaznou úvodní konzultaci volejte +420 733 117 594 nebo pište na kjanatova@seznam.cz.

Přiznání k Dani z příjmu právnických osob

Silniční daň

Kompletní zpracování

a vedení daňové evidence

 

Vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů

 

Vedení a zpracování pokladní knihy

 

Vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů

 

Vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků

 

Zpracování roční účetní závěrky

 

Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH

 

Zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)

 

Zpracování přiznání

k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.

Předávání dokladů dle vzájemné domluvy. Po uzavření účetního období (zpravidla kalendářní rok) předávám zpracované doklady přehledně uspořádané vč. účetních sestav klientovi (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.).

Vedení daňové evidence

(neplátce DPH)

Vedení daňové evidence

(plátce DPH)

Každé účetnictví je individuální a proto i ceny jsou orientační, v případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku, případně zájmu o nezávaznou úvodní konzultaci volejte +420 733 117 594 nebo pište na kjanatova@seznam.cz.

Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob

Silniční daň

zpracování a výpočet měsíční mzdy

 

správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění

 

přípravu výplatní pásky

a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců

 

vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti

 

přihlášení pracovníků

ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

Každé účetnictví je individuální a proto i ceny jsou orientační, v případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku, případně zájmu o nezávaznou úvodní konzultaci volejte +420 733 117 594 nebo pište na kjanatova@seznam.cz.

Kompletní zpracování mezd

 (1-3 zaměstnanci)

Každý další

zaměstnanec

1.500 Kč/měsíčně

250 Kč

odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů

 

komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech

 

výpočet srážek daní a odvodů

 

zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění

1.500 Kč/měsíčně

1.500 Kč/měsíčně

2.500 Kč/měsíčně

2.000 Kč/měsíčně

5.000 Kč

3.000 Kč

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Mzdová

a personální agenda

1.000 Kč

1.000 Kč

Kontaktujte mě